Anahit Simonyan – Love you hogis

Anahit Simonyan – Love you hogis
music Hayko
arrangement Lazzaro
lyrics Avet Barsegyan
information sponsor “A company” Alen Simonyan

Անահիտ Սիմոնյան – Love you հոգիս
Երժ. Հայկո
երժ.ձևավորում Lazzaro
Խոսք Ավետ Բարսեղյան
ինֆորմացիոն հովանավոր Ալեն Սիմոնյան “A company”

(1005)

Category: Armenian, Audio, Music