Arame – Siro nor jamanak

Խոսք – Ավետ Բարսեղյան
Երաժշտություն – Րաֆֆի Ալթունյան
Գործիքավորում – Բրդե
Ռեժիսոր- Արտյոմ Հակոբյան

(511)

Category: Armenian, Music, Video