Detq – Shushi

Detq – Shushi
music:Arman Amp
lyrics: Hamlet Araqelyan
arrangement: Nick Egibyan
mix/master: Nick Egibyan
director of photography: Karen Galstyan
art director: Arman Amp
Special thanks: 1st Lady of Armenian Republic Mrs. Rita Sargsyan, Ministry of Culture and Youth Affairs
of Nagorno Karabakh Republic, All Armenians Fund of the
Human Resources Development, Central Bank of Armenia. “Շուշի”

Սարերում է հերոս
Մեր երկիրը, որ սերն է, արևն ու քարերը
Մարդն է
Տերը

Անվեհեր մեր էպոս
Հայրենիք, հաղթանակդ երգում են դարերը
Մերն է
Հերթը

Երեք զինվորն ենք քո
Հենք է այն զենքը, որ մենք ենք
Հսկելու ենք քեզ
Մեր Շուշի ուշի ուշով

Լեռներով հավերժ
Սեր ես իմ հարազատ քաղաքն ես
Իսկ երկինքդ ծով
Մոտ ու ազատ գույներով

Հաղթական իմ Շուշի
Դու ամեն հայորդու ջերմ հոգու մի մասնիկն ես
Սերն ես
Մերն ես

Աշխարհին քո մասին
Կպատմենք ու կասենք` մեր քաղաքը խաղաղ է
Դիրքը
Բարձր է

Warriors are holy
In eternal glory
Free is our city
Beautiful Shushi
All the battles we had
Lead to peaceful time ahead
This cannot be the end
We will be united

(568)

Category: Armenian, Music, Video