Sona Shahgeldyan & Sevak Amroyan – Sareri Hovin Mernem

Sona Shahgeldyan & Sevak Amroyan – Sareri Hovin Me
Interpret – Sona Shahgeldyan & Sevak Amroyan
Title – Sareri Hovin Mernem
Director – Armen Piri Masihi
Producer – Anahit Shahgeldyan

(804)

Category: Armenian, Music, Video