Martin Mkrtchyan – Kapuyt achqer

Martin Mkrtchyan – Kapuyt achqer
Մարտին Մկրտչյան – Կապույտ աչքեր
Мартин Мкртчян – Капуит ачкер
iTunes: http://j.mp/kapuytachqer
Music by Richard Madlenyan
Lyrics by Anahit Mkhitaryan
Arrangement, mix & mastering by Artur / Bina productions
Producer: Armin Movsisyan (AM Production https://fb.com/ArminMovsisyanProduction )

© 2015 Martin Mkrtchyan Production

(6534)

Category: Armenian, Music, Video