REINCARNATION – Yerevan

dir.Artyom Hovakimyan
concept Hayk Bianjayn
music&lyrics Roland Gasparyan
Product “22Group”

Երկար ճանապարհ ես անցել, շատերը եկել ու գնացել են
Քեզ փորձել են ծախել, քո համար կռվել, միշտ պայքարել, քեզնով ապրել են
Գիտեմ` հիմա շատ զայրացած ես, հին գույներդ չկան, գողացված են,
Ինչ որ մեկն էլ քեզ տիրացել է, ու բաժանել ընտանիքի մեջ,
Ուրիշ գույներով քեզ զարդարել են ու անցյալն էլ քո մոռացել են….
Քեզ խոսք եմ տալիս, որ միշտ կսիրեմ քեզ, քո տաք ձեռքերում միշտ կապրեմ ես,
Չեմ հոգնում քեզ երգեր նվիրեմ, ու շնորհակալ եմ ասեմ, որ էստեղ ծնվել եմ,
Քո ջուրը խմել եմ, քեզնով հպարտ եմ, ու հավատա` ես միշտ կողքիդ եմ…

Դու իմ քաղաք Երևան, քեզնով կապրեմ ես,
Դու իմ քաղաք Երևան, խնդրում եմ` չտխրես էլ,
Դու իմ քաղաք Երևան, քեզնով կապրեմ ես,
Դու իմ քաղաք Երևան, խնդրում եմ` չտխրես էլ…

Հիմա քո սրտում ամեն ինչ փոխվել է, իրենց կարճ խելքով նոր շունչ տվել են
Գույներդ փոխվել են, արժեքներդ կորցրել են, շատերը սիրել, բայց հեռացել են,
Ու հավատա` քեզ հիշում են, կարոտում են, ու միշտ սպասում են,
Հավատում եմ կլինես ինչպես առաջ, փողոցում` մարդիկ իրար ընդառաջ,
Երբ քայլում էին, ու անկեղծ սիրում էին, ու հարգում էին, հավատում էին ու միշտ ժպտում էին:
Հավատում եմ հետ կգան նրանք, ովքեր հեռացան, բայց քո մասին չմոռացան
Ծերացան, տեսան ինչ եղավ, զարմացան, զայրացան, հեռացան, ծերացան…
Տեսան ինչ եղավ, զարմացան, զայրացան, հեռացան….

(592)

Category: Armenian, Music, Video